Long An lên kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư 1.500 ha trong năm 2024

Long An lên kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư 1.500 ha trong năm 2024

Trong năm 2024, UBND tỉnh Long An xây dựng kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn với diện tích 1.500 ha.

Kết quả năm 2023 đạt 111,14%

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, qua tổng hợp các số liệu báo cáo của UBND cấp huyện, kết thúc năm 2023, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã chi trả được 1.030,91 ha/927,57 ha, đạt 111,14% so với kế hoạch (trong đó dự án đầu tư công 299,065 ha; dự án đầu tư ngoài ngân sách 731,843 ha).

Tại huyện Bến Lức, dự án thành phần 8 của dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh có diện tích thu hồi 47,23 ha, 414 hộ bị ảnh hưởng với tổng kinh phí 942,7 tỷ đồng. Đến nay, UBND huyện Bến Lức đã chi trả được cho 410 hộ, diện tích 46,33 ha với tổng số tiền 928,16 tỷ đồng.

Dự án Đường tỉnh 830E qua địa bàn các xã An Thạnh, thị trấn Bến Lức, Thanh Phú, Long Hiệp có tổng diện tích thu hồi 39,949 ha, 878 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng kinh phí là 1.629,3 tỷ đồng. Đến nay, UBND huyện Bến Lức đã tiến hành chi trả được 744 hộ, diện tích 34,0 ha với tổng số tiền 1.324,2 tỷ đồng.

Dự án Tạo quỹ đất sạch ĐT.830E và phát triển đô thị trên địa bàn xã Thanh Phú có tổng diện tích thu hồi 100 ha, 447 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng kinh phí là 1.607 tỷ đồng. Đến nay, UBND huyện Bến Lức đã tiến hành chi trả được 744 hộ, diện tích 66 ha với tổng số tiền 1.043,6 tỷ đồng.

Dự án Khu công nghiệp Tandoland có tổng diện tích thu hồi 217,1 ha, 321 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng kinh phí là 1.667,2 tỷ đồng. Đến nay, UBND huyện Bến Lức đã tiến hành chi trả được 218 hộ, diện tích 158 ha với tổng số tiền 1.220 tỷ đồng.

Dự án Khu công nghiệp Prodezi có tổng diện tích thu hồi 345,3 ha, 541 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng kinh phí là 2.738 tỷ đồng. Đến nay, UBND huyện Bến Lức đã tiến hành chi trả được 386 hộ, diện tích 245,4 ha với tổng số tiền 2.085,4 tỷ đồng.

Huyện Thủ Thừa có dự án KCN Thủ Thừa có tổng diện tích thu hồi 170,7 ha, 494 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng kinh phí là 1.300 tỷ đồng. Đến nay, UBND huyện Thủ Thừa đã tiến hành chi trả được 208 hộ, diện tích 50,02ha với tổng số tiền 353,07 tỷ đồng.

Huyện Cần Giuộc có dự án Khu công nghiệp Nam Tân Tập có tổng diện tích thu hồi 158,56 ha, 1.499 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng kinh phí là 2.131 tỷ đồng. Đến nay, UBND huyện Cần Giuộc đã tiến hành chi trả được 784 hộ, diện tích 94,39 ha với tổng số tiền 1.100 tỷ đồng.

Huyện Đức Hòa gồm dự án Đường tỉnh 823D có tổng diện tích thu hồi 105,79 ha, 1.298 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng kinh phí là 3.359 tỷ đồng. Đến nay, UBND huyện Đức Hòa đã tiến hành chi trả được 1.256 trường hợp, diện tích 90,64ha với tổng số tiền 3.182 tỷ đồng.

Đường tỉnh 822B có tổng diện tích thu hồi 21 ha, 202 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng kinh phí là 186,801 tỷ đồng. Đến nay, UBND huyện Đức Hòa đã tiến hành chi trả được 156 trường hợp, diện tích 16,6 ha với tổng số tiền 155,356 tỷ đồng.

Huyện Đức Huệ có dự án ĐT 822B có tổng diện tích thu hồi 13,84 ha, 88 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng kinh phí là 59,17 tỷ đồng. Đến nay, UBND huyện Đức Huệ đã tiến hành chi trả được 73 hộ, diện tích 11,3ha với tổng số tiền 36,2 tỷ đồng.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm 2024

Để thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở ngành, UBND cấp huyện tập trung tham mưu đề xuất các nhiệm vụ.

Trong đó, xây dựng kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh năm 2024 với diện tích 1.500 ha, phải sát với thực tế, có trọng tâm, cụ thể tập trung vào 6 mục tiêu.

Thứ nhất, các dự án đầu tư công (đường Vành đai 3, ĐT 823D, ĐT 830E, ĐT 822B) và các dự án công trình trọng điểm của đại hội đảng bộ cấp huyện), chuẩn bị các thủ tục để tiến hành bồi thường dự án đường vành đai 4, ĐT 827E; tập trung chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc.

Thứ hai, các dự án ngoài ngân sách: tập trung bồi thường cho các dự án KCN Nam Tân Tập; KCN Thủ Thừa; KCN Thế Kỷ, KCN Lộc Giang; CCN Phước Vĩnh Đông 1, 2, 3, 4, CCN Tân Tập.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với những dự án tồn đọng kéo dài: KCN Hựu Thạnh, KCN Hạnh Phúc; KCN Long Hậu 3; KDC Trung tâm thị trấn Bến Lức, KDC Gò Đen 2, KCN Nhựt Chánh II.

Thứ tư, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng 2 dự án tạo quỹ đất sạch (dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E và phát triển Khu đô thị; dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cặp đường tỉnh 826D (đoạn từ Vành đai 4 đến Rạch Dừa) để phát triển đô thị trên địa bàn xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) phấn đấu trong năm 2024 hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất đối với 2 dự án trên.

Thứ năm, hoàn thành các thủ tục để bồi thường các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư: dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa, diện tích khoảng 197,2 ha tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa; dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An, diện tích khoảng 137ha tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An; dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch diện tích 220 ha tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, dự án Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu, diện tích khoảng 143,79ha tại xã Thanh Phú và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, và Khu đô thị mới Tân Mỹ.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính Việt Nam

---------------------

KCN HÒA BÌNH – VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Hotline: 0947 068 768

Email: nhung.nth@hbip.vn

Website: www.hbip.vn

 Fanpage: https://www.facebook.com/hbip.vn

Zalo Official: https://zalo.me/4223190614423275354

THI CÔNG XÂY DỰNG

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

TRANG TRÍ NỘI THẤT

CopyRight HBIP 2020
Sitemap