Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi

Vươn tầm cao mới

HBI không ngừng mở rộng quy mô phát triển cũng như các hoạt động kinh doanh

Giới thiệu
Thư ngỏ Hình thành và phát triển Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi Cổ đông

Tầm nhìn

Cung cấp các dịch vụ tiện ích nhằm đem lại hiệu quả cho nhà đầu tư. Đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững cộng đồng. Tạo giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông và từng thành viên công ty.

Sứ mạng

HBI phấn đấu phát triển thành một nhà đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng uy tín, chất lượng, hiệu quả. Trở thành sự lựa chọn tối ưu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

  • Với khách hàng: Mang lại giá trị gia tăng cho Quý khách hàng; mang những giải pháp tốt nhất, góp phần nâng tầm chất lượng sản phẩm.
  • Với cổ đông: Vận hành hiệu quả, phát triển bền vững nhằm gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.
  • Với người lao động: Mang lại cuộc sống chất lượng đầy đủ.
  • Với xã hội: Gắn lợi ích của doanh nghiệp chung với lợi ích xã hội và góp phần bảo vệ môi trường.

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi cam kết cung cấp cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ tin cậy nhất vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

THI CÔNG XÂY DỰNG

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

TRANG TRÍ NỘI THẤT

CopyRight HBIP 2020
Sitemap