CỤM CÔNG NGHIỆP ĐẠI NGHĨA 1

Lĩnh vực hoạt động

Tổng quan:

Diện tích Cụm công nghiệp: 13,06 ha

Địa điểm: Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 1, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

 

  • Phía  Bắc: giáp đất trồng cây Lâm nghiệp.
  • Phía Nam: giáp với QL 14B mới.
  • Phía Tây : giáp đất trồng cây Lâm nghiệp.
  • Phía Đông: giáp đất đồi và hồ chứa nước Đại An

- Diện tích sử dụng đất:  95.157 m2

- Diện tích đất thương phẩm cho thuê:

  • Lô A: 13.437 m2
  • Lô B: 14.845 m2
  • Lô C: 14.227 m2
  • Lô D: 13.363 m2
  • Lô E: 12.291 m2
  • Lô F: 15.208 m2

- Diện tích đất đường, kỹ thuật, cây xanh: 11.786 m2

THI CÔNG XÂY DỰNG

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

TRANG TRÍ NỘI THẤT

CopyRight HBIP 2020
Sitemap