Lễ trao chứng nhận đầu tư đầu tiên

Sáng ngày 16 tháng 03 năm 2012, công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Hòa Bình đã tổ chức lễ trao chứng nhận đầu tư đầu tiên cho công ty CP Thanh Phúc Phương Nam, khách hàng đầu tiên xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp.

Dự án Nhà máy sản xuất gạch cement không nung do công ty CP Thanh Phúc Phương Nam làm chủ đầu tư, có diện tích 10.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 60 tỷ đồng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau 06 tháng thi công.