Tổ chức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Từ ngày 05/11 đến ngày 20/11/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình -  chủ đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu – Hòa Bình tổ chức đợt đánh giá nội bộ hệ thống ISO 9001:2008 kết hợp đánh giá hoạt động chức năng tại tất cả các phòng ban. Đây là đợt đánh giá tập trung nhằm kiểm tra việc vận hành các hệ thống, công cụ quản lý trên phạm vi toàn công ty.


(ảnh minh họa)

Kết quả đánh giá sẽ giúp cho Ban điều hành rà soát tổng thể các hoạt động tại các phòng ban, nhìn nhận các điểm chưa phù hợp và nhìn ra những điểm cần cải tiến. Đối với các phòng ban đây là dịp tìm hiểu và xem xét các hoạt động cũng như sự phối hợp giữa phòng ban với nhau nhằm mục đích hỗ trợ tốt hơn. Ngoài ra, kết quả đánh giá này còn là cơ sở quan trọng phục vụ cho công tác đánh giá duy trì chứng nhận của đơn vị chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008 tiến hành vào tháng 12 tới đây.

Đặc biệt, trong đợt đánh giá này, bên cạnh các nội dung theo yêu cầu tiêu chẩn ISO 9001:2008, Đoàn đánh giá còn kết hợp các nội dung nhằm đánh giá hoạt động chức năng, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro hoạt động…..tại các phòng ban nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. Đây chính là nét mới, một sự cải tiến trong công tác đánh giá và hứa hẹn đem lại hiệu quả tích cực.
P.QLHT

Các tin khác