I/ CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phòng ĐKKD -  Sở kế hoạch và đầu tư Long An.

Địa chỉ: Số 61 Trương Định, P.1, Thành phố  Tân An, tỉnh Long An.

Số điện thoại:  072. 3837 127 – 072. 3825 044

Liên hệ: Phòng văn thư Sở kế hoạch và đầu tư Long An

II/ NHẬN KẾT QUẢ

Người nhận:            Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp xuất trình Giấy CMND (bản chính) để  nhận  Giấy chứng  nhận  ĐKKD. Hoặc ủy quyền cho người khác nhận, ủy quyền phải công chứng.        

Thời gian:               Sau 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ ĐKKD hợp lệ (tính theo ngày làm            việc chính thức của Sở kế hoạch và đầu tư Long An);

Số lượng:               1 bản chính và 2 bản sao;

Nơi nhận:                Phòng ĐKKD, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An

Lưu ý: Hai (02) bản sao dùng để làm thủ tục đăng ký con dấu và đăng ký Mã số thuế.

-          Sau khi nhận được Giấy chứng nhận ĐKKD, NVKD hướng dẫn KH đăng báo công bố nội dung ĐKKD theo chi tiết sau hoặc khách hàng có thể tự đăng báo ở tỉnh thành khác:

·         Báo Long An: 3 số liên tiếp;

·         Nơi đăng ký: Phòng văn thư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An.

-      

 III/  HỒ SƠ ĐĂNG KÍ KINH DOANH

-          Giấy Ủy quyền của chủ DN cho Sở kế hoạch và đầu tư thực hiện khắc dấu và đăng bố cáo thành lập.
-         
Giấy Ủy quyền cho người nộp và nhận Giấy đăng ký kinh doanh và dấu tròn doanh nghiệp (Ủy quyền có phường chứng nhận)

-         
Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh (Xem chi tiết tại đây)

Chú ý: Trước khi lập hồ sơ cần phải xác nhận tên doanh nghiệp cần thành lập không trùng lắp với công ty khác (Liên hệ: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư Long An)