Lương: HBI đang áp dụng hệ thống trả lương theo Mercer, khá cao so với mức lương bình quân trên thị trường.

Thưởng hấp dẫn: áp dụng thưởng kết quả hoạt động kinh doanh theo quy trình quản lý thành tích tiên tiến BSC, đảm bảo công bằng gắn lợi ích người lao động với thành quả công ty.

ESOP: được quyền mua cổ phiếu ưu đãi

Nhiều cơ hội thăng tiến: làm việc các dự án lớn của công ty và các công ty thành viên khác trong cùng hệ thống.

Chế độ chăm sóc sức khỏe:
ngoài Bảo hiểm XH, Y Tế, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện quốc tế

Và các chính sách phúc lợi hấp dẫn khác:
  • Du lịch, nghỉ mát hàng năm…
  • Chính sách đào tạo bồi dưỡng và phát triển tốt, Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp cao cấp của các tổ chức nổi tiếng (Dale Carnergie, Pace….)
  • Quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của CBNV (Ngày Hội Gia Đình, Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế phụ nữ, các hoạt động đội nhóm…