QUY TRÌNH ĐẦU TƯ/ INVESTMENT PROCESS


Tiền cọc sẽ được hoàn lại nếu không được cấp giấy chứng nhận đầu tư
Deposit refund (if investment registration does not accept)

*** Tham khảo thêm:
- Thủ tục đăng ký kinh doanh
- Thủ tục đăng ký đầu tư
- Thủ tục xin giấy phép xây dựng