1/ CƠ SỞ PHÁP LÝ

Dự án Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình có tổng diện tích 125 ha với tổng vốn đầu tư 592 tỷ VNĐ được Thủ tướng chính phủ phê duyệt Văn bản số 1016/TTg - KTN ngày 24/06/2011 quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến 2020. Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa  Bình là khu công nghiệp sạch tập trung  nhiều ngành nghề và ít ô nhiễm.

2/ HỒ SƠ PHÁP LÝ

   Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

   Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

3/ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 


Ngày 14/03/2011, Sở xây dựng cấp Giấy phép xây dựng cho Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình và Khu Tái định cư & nhà ở công nhân;

Ngày 20/06/2011, HBI chính thức nhận Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 02 chuyển đổi tên dự án Cụm công nghiệp Hòa Bình thành Cụm công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình.

Ngày 27/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chấp thuận đề nghị chuyển đổi Cụm công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình thành Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình;

HBI phát Lệnh khởi công xây dựng Nhà điều hành Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình.

Quyết định tăng vốn đều lệ lên 150 tỷ VND của Hội đồng quản trị.

Ngày 24/06/2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn bản số 1016/TTg-KTN chấp thuận chuyển đổi Cụm công nghiệp lên Khu công nghiệp thuộc tỉnh Long An, trong đó có Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình.
Lệnh khởi công thi công hạng mục cấp nước Khu dân cư và Tái định cư;

Ngày 13/12/2010, HBI chính thức nhận Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Nhị Thành số 3631/QĐ-UBND tỉnh Long An;

Ngày 30/12/2010, HBI nhận Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 01 chuyển đổi tên dự án Cụm công nghiệp Nhị Thành thành Cụm công nghiệp Hòa Bình.
HBI tiến hành triển khai dự án, san lắp 10 ha đầu tiên tại khu công nghiệp và 6 ha khu dân cư;

Ngày 09/07/2009, HBI được Sở Tài Nguyên & Môi Trường cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất Cụm công nghiệp Nhị Thành;

Phát hành lệnh khởi công Khu Tái định cư và nhà ở công nhân;
Ngày 19/03/2008, Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH Hòa Bình (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình-HBI) với vốn điều lệ ban đầu 114 tỷ VNĐ;

Ngày 10/09/2008, Công ty HBI chính thức nhận Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư;

Ngày 07/01/2008, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Tái định cư và Nhà ở công nhân thuộc Cụm công nghiệp Nhị Thành số 756/QĐ-UBND tỉnh Long An;

Ngày 17/10/2008, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 dự án Cụm công nghiệp số 2617/QĐ-UBND tỉnh Long An;

Ngày 18/12/2008, HBI nhận Quyết định bàn giao đất của UBND tỉnh Long An số 3222/QĐ-UBND;