Môi trường làm việc chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu của đa số các Nhà đầu tư Nước ngoài.
Hiện nay trong Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình có 04 doanh nghiệp Hàn Quốc, 05 doanh nghiệp Đài Loan, 01 doanh nghiệp Nhật Bản, 01 doanh nghiệp Thụy Sĩ, 01 doanh nghiệp Pháp, và 04 doanh nghiệp Việt Nam