Tỉnh Long An có dân số 1,5 triệu dân. Trong đó số người trong độ tuổi lao động tại huyện Thủ Thừa khoảng 73.000 lao động, vì là KCN duy nhất đang hoạt động tại huyện Thủ Thừa nên chưa có sự cạnh tranh về lao động. Ngoài ra, Nhà đầu tư còn được tiếp cận nguồn lao động rất lớn từ các Huyện và Thành phố lân cận trong bán kính 05 km.*** THÔNG TIN LAO ĐỘNG TẠI ĐIA PHƯƠNG:
Căn cứ theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014; Huyện Thủ Thừa thuộc Khu vực III. Mức lương tối thiểu: 2.700.000 VNĐ/tháng

*** MỨC LƯƠNG BÌNH QUÂN CỦA LAO ĐỘNG ĐƯỢC KHẢO SÁT TRONG KHU VỰC (thông tin tham khảo):
- Lao động phổ thông: $150/tháng
- Lao động có tay nghề: $250/tháng
- Nhân viên kỹ thuật: $350/tháng
- Kỹ sư: $400 - $500/tháng
- Kế toán: $250/tháng
- Những vị trí khác: lương thỏa thuận
Mức lương trên chưa bao gồm tăng ca & phụ cấp