img_0424.JPG
Cổng vào Khu Công Nghiệp
be_da_bang_ten_kcn.JPG
Bệ đá bảng tên KCN
duong_vao.jpg
Đường vào Khu công nghiệp
tppn.JPG
Nhà đầu tư Thanh Phúc Phương Nam
duong_so_6_11-10.JPG
Đường số 6 hoàn thiện (giai đoạn 1)
duong_so_5_11-10_2012.JPG
Thi công đường số 5
duong_so_6.JPG
Một góc đường số 6
duong_so_1.jpg
Đường số 1 (giai đoạn 1)
doi_bao_an.JPG
Đội bảo an