Click vào hình xem hình phóng to

Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình

Diện tích 117.67 haKhu dân cư Long Hậu - Hòa Bình
Diện tích 7ha