STT Chức danh Ngày hết hạn Nơi làm việc
1 Kiến trúc sư 31/07/2014 KCN Long Hậu - Hòa Bình Chi tiết...
2 Kế toán viên 02/06/2014 KCN Long Hậu - Hòa Bình Chi tiết...