Nhân viên bảo vệ:

Đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp thường trực tại các tuyến đường tại Khu công nghiệp. Công tác tuần tra được tổ chức thường xuyên, góp phần bảo vệ an ninh cho các doanh nghiệp.

An ninh công cộng
:

Trong phạm vi khu công nghiệp và khu vực lân cận có các chốt an ninh của công an địa phương, góp phần ổn định an ninh, trật tự cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình.